nieuwklein Budgetcoach RegelDirect!

Steeds vaker krijgen ondernemers te maken met werknemers die financiële problemen hebben. Financiële problemen kunnen leiden tot:

  • stress
  • minder produktiviteit
  • (hoger) ziekteverzuim
  • loonbeslag
  • voorschotten
  • fraude en diefstal

 

Maar dit kunt u als werkgever voorkomen! Want door alert op financiële problemen van uw werknemer te reageren, kan vaak erger worden voorkomen en het probleem eerder worden opgelost.

U hebt er als werkgever dus alle belang bij dat de financiële problemen bij uw werknemer worden onderkend en deze te helpen oplossen. U kunt uw werknemers wijzen op het bestaan van de budgetcoach en u kunt bepaalde werknemers de diensten van een budgetcoach aanbieden om hun zaken weer op orde te krijgen.

RegelDirect! heeft de beschikking over een team van gekwalificeerde budgetcoaches.

Heeft u vragen of opmerkingen? Uw bericht kunt u zenden via het contactformulier.

 

" Vertrouwen, discretie en integriteit zijn kernwaarden die voor ons essentieel
zijn bij het uitvoeren van een opdracht"